Vårsjekken

Hvordan påvirker klimaet de sesongmessige endringene i naturen? Er det tidligere løvsprett på bjørka nå enn det var før. Hva med trekkfuglene - kommer de tilbake tidligere når klimaet blir mildere? Ved å delta på Vårsjekken bidrar du til å dokumentere vårens frammarsj fra år til år, og er samtidig med på å danne et grunnlag for å vurdere effektene av f.eks. klimaendringer.

Selje 2011

kart

Siste bilder


Art: Trane (Grus grus)
Foto: Gjermund Vogt
Dato: 23.04.2014


Art: Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Foto: Høgskolen i Finnmark/Avd Pedagogiske og Humanistiske Fag
Dato: 23.04.2014


Art: Linerle (Motacilla alba)
Foto: Edel Johanne Austli Børslett
Dato: 18.04.2014


Art: Hestehov (Tussilago farfara)
Foto: Mari Kjennbakken
Dato: 15.04.2014

Flere bilder

Siste registreringer

  1. Blomstring av Hvitveis den 24.04.2014 (Kåre Nyborg)
  2. Sang for første gang av Gransanger den 24.04.2014 (Eli Brattland)
  3. Bladsprett (musøre) av Bjørk den 20.04.2014 (Frode Øen)
  4. Blomstring av Hårfrytle den 18.04.2014 (Charlotte Bakke)
  5. Blomstring av Gjøkesyre den 18.04.2014 (Charlotte Bakke)
  6. Blomstring av Maigull den 18.04.2014 (Charlotte Bakke)
  7. Blomstring av Hvitveis den 23.04.2014 (Brønnerud skole)
  8. Blomstring av Hestehov den 23.04.2014 (Brønnerud skole)
  9. Ankomst av Jordugle den 16.04.2014 (Jonas Lunde)
  10. Ankomst av Rødstrupe den 16.04.2014 (Jonas Lunde)

Aktuelt